Strikehunter - Gründungsmitglieder


Aubachtaler Strikehunter Greiz


Strikehunter - Aktuell


Aubachtaler Strikehunter Greiz 2015


Trainingsergebnisse 2009
Trainingsergebnisse 2010
Trainingsergebnisse 2011
Trainingsergebnisse 2012
Trainingsergebnisse 2013
Trainingsergebnisse 2014
Trainingsergebnisse 2015
Trainingsergebnisse 2016
Trainingsergebnisse 2017
Trainingsergebnisse 2018


Renate Stölzel

Renate Stölzel

Geburtsjahr:1956
Vereinsmitglied seit:2006
Bestwert:237 Pin (Bowlingtreff Chemnitz)
Erfolge:VM 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2016 2.Platz VM 2014,2015, 2.Platz Hausliga 2009

Michaela Dahnert

Michaela Dahnert

Geburtsjahr:1990
Vereinsmitglied seit:2008
Bestwert:222 Pin (Bowlingtreff "Strike")
Erfolge: VM 2014, 2.Platz VM 2009,2011,2013,2016, 3.Platz VM 2008,2010,2015

Jochen Knipfer

Jochen Knipfer

Geburtsjahr:1951
Vereinsmitglied seit:2008
Bestwert:258 Pin (Bowlingtreff "Strike")
Erfolge:

Olaf Stölzel

Olaf Stölzel

Geburtsjahr:1956
Vereinsmitglied seit:2006
Bestwert:258 Pin (Bowlingtreff "Strike")
Erfolge:VM 2009, 3.Platz VM 2006,2007 und 2008, 2.Platz Hausliga 2009

Heinz Dahnert

Heinz Dahnert

Geburtsjahr:1960
Vereinsmitglied seit:2008
Bestwert:248 Pin (Vita Center Chemnitz)
Erfolge:

Frank Hofmann

Frank Hofmann

Geburtsjahr:1963
Vereinsmitglied seit:2004
Bestwert:276 Pin (Vita Center Chemnitz)
Erfolge:VM 2006,2007,2008,2011,2016 2.Platz VM 2010,2013,
1.Platz Hausliga 2008,2011,2016 2.Platz Hausliga 2005,2010, 3.Platz Hausliga 2006,2007,2009,2012

Andreas Reinhold

Andreas Reinhold

Geburtsjahr:1966
Vereinsmitglied seit:2004
Bestwert:259 Pin (Vita Center Chemnitz)
Erfolge:VM 2010,2012,2015, 2.Platz VM 2006,2009,2014, 1.Platz Hausliga 2005,2006, 2.Platz Hausliga 2013, 3.Platz Hausliga 2008,2010

René Müller

René Müller

Geburtsjahr:1967
Vereinsmitglied seit:2004
Bestwert:274 Pin (Vita Center Chemnitz)
Erfolge:3.Platz VM 2014, 1.Platz Hausliga 2005 und 2006, 2.Platz Hausliga 2013, 3.Platz Hausliga 2008 und 2010

Marco Pfeifer

Marco Pfeifer

Geburtsjahr:1975
Vereinsmitglied seit:2007
Bestwert:246 Pin (Vita Bowling Center - Chemnitz)
Erfolge:3.Platz VM 2010, 2.Platz Hausliga 2007

Marco Watteroth

Marco Watteroth

Geburtsjahr:1989
Vereinsmitglied seit:2009
Bestwert:268 Pin (BOWL Play Leipzig)
Erfolge:1.Platz Hausliga 2015, 2.Platz Hausliga 2008, 2.Platz VM 2015, 3.Platz VM 2012,2016

Christian Müller

Christian Müller

Geburtsjahr:1982
Vereinsmitglied seit:2010
Bestwert:266 Pin (Vita Center Chemnitz)
Erfolge:

Nadine Hegner

Nadine Müller

Geburtsjahr:1982
Vereinsmitglied seit:2010
Bestwert:233 Pin (Bowlingtreff Chemnitz)
Erfolge:VM 2015, 2.Platz VM 2012, 3.Platz VM 2016

Markus Schneider

Markus Schneider

Geburtsjahr:1990
Vereinsmitglied seit:2010
Bestwert:233 Pin (Salzburg)
Erfolge:1.Platz Hausliga 2015, 3.Platz VM 2015

Manuel Hofmann

Manuel Hofmann

Geburtsjahr:1989
Vereinsmitglied seit:2009
Bestwert:258 Pin (Vita-Center Chemnitz)
Erfolge:1.Platz Hausliga 2008, 2.Platz VM 2016

Jens Jung

Jens Jung

Geburtsjahr:1966
Vereinsmitglied seit:2012
Aktiv seit:2012
Bestwert:237 Pin (BOWL PLAY Leipzig)
Erfolge:Sieger Hausliga 2013

Sven Voß

Sven Voß

Geburtsjahr:1977
Vereinsmitglied seit:2015
Aktiv seit:
Bestwert:221 Pin (Bowlingtreff "Strike")
Erfolge:

Sandra Voß

Sandra Voß

Geburtsjahr:1978
Vereinsmitglied seit: 2016
Aktiv seit:
Bestwert:225 Pin (Bowlingtreff "Strike" - Greiz)
Erfolge:

Veronique Voß

Veronique Voß

Geburtsjahr:2001
Vereinsmitglied seit:2016
Aktiv seit:
Bestwert:000 Pin (............)
Erfolge: